top of page

OM OSS

HjärnLabbet grundades sommaren 2021 av verkställande direktören Aran Chalak. Orsaken till företagets grundande baserade sig på hans observationer av potentialen som mental träning hade när det kom till att hjälpa ungdomar med deras välmående och prestation. Detta grundade sig både på hans egna erfarenheter och den tydliga evidensen om hur effektiv mental träning kan vara när det handlar om att förebygga mental ohälsa och främja prestation genom interna och externa studier, forskning och utvärderingar.

På HjärnLabbet brinner vi för att hjälpa unga idrottare att skapa de bästa förutsättningarna för att både må bra och prestera på sin högsta nivå.

Enligt en studie genomförd av Karolinska institutet år 2018 visade att prestationsångest är vanligt bland svenska ungdomar och kan ha negativa konsekvenser för deras hälsa och prestationer i skolan.  
 

Prestationsångest och andra psykologiska ohälsan relaterad till ungdomars prestationer är ett allvarligt problem som behöver mer uppmärksamhet. Ungdomar präglas av psykiska ohälsan och kan vid vissa fall leda till allvarliga negativa konsekvenser.  

Psykisk ohälsa i Sverige

I en metaanalys av 44 studier genomförda av Joseph och Newman år 2010 visade att högre emotionell intelligens var korrelerat med högre prestation i ens karriär.

 

I en annan studie av Rosete och Ciarrochi år 2005 undersöktes sambandet mellan emotionell intelligens och prestation hos universitetsstudenter. Studien fann att högre emotionell intelligens var korrelerat med högre akademisk prestation och skapade ett mer effektivt sätt att hantera stressfyllda situationer.  

Åtgärd

Vi erbjuder en unik mental träningsplattform, workshops och ledarmaterial med grunder i evidensbaserad psykologi och pedagogik.

Vi grundar vårt arbete på utvärderingar, forskning och samarbeten med professionella inom samtliga ämnen för att säkerställa tjänsternas kvalité. 

Forskning visar på att vår material kan hjälpa individer utveckla ett mer optimistisk tankesättförbättra fokus & emotionell välbefinnande och hantera självbegränsande övertygelser.

Våra lösningar

  • Instagram
  • LinkedIn

aranchalakgmail.com

Tel: 076-4066302

© HjärnLabbet  2023 - all rights serverd

HjärnLabbet AB

bottom of page