top of page

Med HjärnLabbets digitala plattform tränar användaren sin mentala styrka genom guidade ljud sessioner med grund i evidensbaserade medveten närvaro övningar, andningsövningar, KBT & ACT baserade övningar, reflektionsövningar och teoriförklaringar.

 

Forskning visar på att vår material kan hjälpa individer utveckla ett mer optimistisk tankesätt, förbättra fokus & emotionell välbefinnande och hantering av ångest- och stress.

Din Mentala Träningsanläggning

HjärnLabbets

mentala egenskaeper

Att koncentrera sin uppmärksamhet och ansträngning på en specifik uppgift eller mål, undvika distraktioner och vara målinriktad.

Fokus

Att hantera och minska känslor av ångest och stress.

Ångest- & stresshantering

En inställning eller attityd som innebär att man ser på livet och framtiden med en positiv och hoppfull syn.

Optimism

Att hantera svårigheter och återhämta sig från stress och motgångar med en

positiv inställning.

Psylologisk motståndskraft

Att vara medveten om sina egna tankar, känslor och beteenden.

Själv-medvetenhet

Förmågan att leva i linje med sina värderingar och principer.

Själv-integritet

bottom of page