top of page

Medveten Närvaro

Workshop på Medveten Närvaro

  • 1
  • Varierar
  • Hos kunden

Beskrivning av tjänsten

Workshopens syfte är att introducera och lära ut medveten närvaro till högstadie- & gymnasieelever och ungdoms atleter. Vi vill att ungdomarna ser medveten närvaro som ett mentalt verktyg som de kan använda för att förbättra sin tanke- och känslohantering samt förbättra kognitiva förmågor som minne och fokus, faktorer som är starkt kopplade till deras prestationer.


Kontaktuppgifter

aranchalak@gmail.com


bottom of page