top of page

Tankesätt

Deltagare som slutfört alla steg i programmet kommer få ett emblem.

Om

Du blir vad du tänker. Vårt tankesätt är avgörande för hur vi ser på och hanterar olika situationer i livet. Det påverkar våra känslor, beteenden och beslut. Det är en avgörande faktor i hur vi formar våra liv. Vill vi därför leva ett framgångsrikt liv bör vi arbeta på vårt tankesätt. Tankesättet du kommer lära dig används utav många högpresterande, som bland annat Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, Serena Williams och Bill Gates. Detta 7-stegs-program kommer ge dig tillgångarna och verktygen du kommer behöva för att utveckla ditt tankesätt. Lista på egenskaper som programmets egenskaper utvecklar: Själv-medvetenhet: Alla övningar Optimism: Alla övningar Psykologisk motståndskraft: Tankesätt, Motgångar, Misslyckanden, Att bita ihop, Vem vill du bli? Ångest- och stresshantering: Tacksamhet, Att bita ihop

Du kan också gå med i programmet via mobilappen.

Dela

Redan deltagare? Logga in

bottom of page