top of page

På HjärnLabbet strävar vi efter att ge dig som ung idrottare och elever de bästa förutsättningarna för välmående och hög prestation.

 

Genom vår applikation tränar användarna sin mentala styrka med guidade ljudsessioner, inklusive evidensbaserade medveten närvaroövningar, andningsövningar, KBT & ACT-baserade övningar, reflektionsövningar och teoriförklaringar.

 

Användarna får möjlighet att utveckla olika värdefulla mentala egenskaper som starkt påverkar både prestation och välbefinnande.

 

Med vår AI-baserade coachfunktion kan du skapa ditt eget mentala träningsupplägg anpassat efter dina behov.

För individer

HjärnLabbets

mentala egenskaeper

Att koncentrera sin uppmärksamhet och ansträngning på en specifik uppgift eller mål, undvika distraktioner och vara målinriktad.

Fokus

Att hantera och minska känslor av ångest och stress.

Ångest- & stresshantering

En inställning eller attityd som innebär att man ser på livet och framtiden med en positiv och hoppfull syn.

Optimism

Att hantera svårigheter och återhämta sig från stress och motgångar med en

positiv inställning.

Psylologisk motståndskraft

Att vara medveten om sina egna tankar, känslor och beteenden.

Själv-medvetenhet

Förmågan att leva i linje med sina värderingar och principer.

Själv-integritet

Gör HjärnLabbet

till

Din mentala träningsanläggning

offert for en vecka gratis och introduktion*

köp funktion

är du foralder?

Intresseanmälan
bottom of page