top of page

HL-Modellen

På HjärnLabbet strävar vi efter att hjälpa idrottsföreningar och skolor att främja deras kollektiva mentala hälsa och ge dem de bästa möjliga förutsättningarna för att prestera på deras högsta nivå.

 

Genom HL-modellen som inkluderar skräddsydda workshops, ledamaterial, vår AI-behovscoach, rådgivning, uppföljningar och HjärnLabbets applikation, anpassad för unga idrottare och elever, erbjuder vi skolor och idrottsföreningar det de behöver för att främjar kollektiv mental styrka och hälsa.

Kontakta oss för ett villkorslöst presentationsmöte.

Vår applikation

För idrottsföreningar och skolor är HjärnLabbets applikation en lättillgänglig och kraftfull resurs som stödjer verksamhetens strävan för kollektivt välmående och grupp-prestation.

Våra workshops

Våra workshops informerar unga om olika ämnen inom mental träning och inspirerar till praktisk tillämpning i deras dagliga liv. Genom ett pedagogiskt tillvägagångssätt och flexibla lösningar anpassade för olika åldersgrupper och behov, strävar vi efter kontinuerlig förbättring och anpassning till skolans eller idrottsföreningens specifika utmaningar.

Vår AI-behovacoach och vårt ledarmaterial 

Med ledarmateralet kan ledarna arbeta vidare med spelarna och utveckla olika mentala egenskaper. Det grundar sig på det evidensbaserade konceptet MI, eller motiverande samtal. Materialet är kopplat till applikationens plattform, och genom den kan man skapa upplägg för spelarna att arbeta vidare med de mentala egenskaperna.

Hur gör vi?

Våra paket

Våra tjänster erbjuder vi som paket då applikationen kompletteras av våra workshops som belyser de olika delarna i applikationens plattform. Ledarmaterialet kompletteras av applikationen och workshopen.

Självkänsla paketet

Modulen och workshopens syfte är att hjälpa ungdomarna attidentifiera faktorer som påverkar deras självbild, självkänsla och självförtroende. Vi hjälper dem även att förstå konceptet "dikotomin av kontroll", som ger dem verktyg att arbeta med sin egen självkänsla.

Tankesätt paketet

Modulen och workshopens syfte är att hjälpa ungdomar att se på olika
livssituationer, såsom misstag, motgångar och kritik, med hjälp av det evidensbaserade
konceptet "det dynamiska tankesättet" Målet är att identifiera hur de tidigare har sett samma
situationer med ett så kallat "statiskt tankesätt".

Medveten närvaro paketet

Modulen och workshopens syfte är att introducera och lära ut
medveten närvaro till ungdomarna. Vi vill att de ser medveten närvaro som ett mentalt
verktyg som kan förbättra deras hantering av tankar och känslor samt förbättra kognitiva
förmågor som minne och fokus. Dessa faktorer är starkt kopplade till deras prestationer.

 1 worskshop tillfälle (med övningar och aktiviteter fokuserade på paket ämnet.)

Varaktighet: 1 timme

 

Antal deltagare:

Cirka 25-40 personer

1-årstillgång till modulen workshopen handlar om på HjärnLabbet applikationen till 

alla workshopdeltagare.

Livstidstillgång till ledarmaterialet  för alla deltagande ledare.

Paket innehåll

  • Instagram
  • LinkedIn

aranchalakgmail.com

Tel: 076-4066302

© HjärnLabbet  2023 - all rights serverd

HjärnLabbet AB

bottom of page