top of page

Din Mentala Träningsanläggning

Träna din mentala styrka med vår evidensbaserade mentala träningsplattform anpassad för elev- och unga idrottare.  

  • Instagram
  • LinkedIn

Våra paket

Våra tjänster erbjuder vi som paket då applikationen kompletteras av våra workshops som belyser de olika delarna i applikationens plattform. Ledarmaterialet kompletteras av applikationen och workshopen.

Självkänsla paketet

Modulen och workshopens syfte är att hjälpa ungdomarna attidentifiera faktorer som påverkar deras självbild, självkänsla och självförtroende. Vi hjälper dem även att förstå konceptet "dikotomin av kontroll", som ger dem verktyg att arbeta med sin egen självkänsla.

Självkänsla paketet

Modulen och workshopens syfte är att hjälpa ungdomarna att
identifiera faktorer som påverkar deras självbild, självkänsla och självförtroende. Vi hjälper
dem även att förstå konceptet "dikotomin av kontroll", som ger dem verktyg att arbeta
med sin egen självkänsla.

Medveten närvaro paketet

Modulen och workshopens syfte är att introducera och lära ut
medveten närvaro till ungdomarna. Vi vill att de ser medveten närvaro som ett mentalt
verktyg som kan förbättra deras hantering av tankar och känslor samt förbättra kognitiva
förmågor som minne och fokus. Dessa faktorer är starkt kopplade till deras prestationer.

Omdömen Från Ungdomar

Modulens övningar har gjort mig lugnare och fått mig att tänka efter i situationer som stress och ilska.

14 årig fotbollspelare

om Medveten närvaro modulen

Jag uppskattar samtliga delar av programmet men acceptans övningarna anser jag är extra viktigt och givande för mig. Det ger en annan syn på misslyckanden vilket är otroligt viktigt för en stark självkänsla.

19 årig student

om Självkänsla modulen

Övningarna har hjälpt mig tänka positivare vilket har gjort att det har gått bättre för mig.

13 årig idrottare

om Tankesätt modulen

Utvärderingar

Vi gör kontinuerliga utvärderingar på vår plattform och våra workshops för att utveckla tjänsterna.

Forskning

 Effekterna av HjärnLabbets material med grund i vetenskapliga artiklar.

Vår plattform

Vi erbjuder en digital mental tränings plattform som är

lättillgänglig, attraktiv och spännande för ungdomar och unga vuxna.

Några samarbetande verksamheter

Vi erbjuder en unik mentala träningsplattform & workshops anpassade för gymnasie- & högstadieelever och unga idrottare. 

Om Oss
  • Instagram
  • LinkedIn

aranchalakgmail.com

Tel: 076-4066302

© HjärnLabbet  2023 - all rights serverd

HjärnLabbet AB

bottom of page